Arhivele lunare: mai 2011

Formator EDU


In mai 2011, am devenit formator in cadrul pogramului „Explorarea Dreptului Umanitar”, pentru profesorii de stiinte socio-umane si istorie. Formarea initiala, desfasurata la Sinaia, a vizat pregatirea pentru a promova problematica Dreptului International Umanitar in randul celorlalte cadre didactice.

Vezi la adresa www.danubius.info/edu prima sesiune de formare organizata in 4 iunie 2011, cu profesorii de stiinte socio-umane si istorie din Judetul Calarasi.

Între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR), a fost semnat Protocolul de colaborare Nr. MECTS 14825/09.12.2010, care are drept scop, cooperarea între cele trei instituţii în vederea realizării programului “Explorarea Dreptului Umanitar”.

“Explorarea Dreptului Umanitar” este un program educaţional iniţiat de CICR care îşi propune să familiarizeze tinerii cu noţiunile de bază ale  dreptului internaţional umanitar şi cu problematica umanitară la nivel internaţional, atât pe timp de pace cât şi pe timp de conflict armat. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea tinerilor de a înţelege principiile şi valorile dreptului internaţional umanitar prin diseminare în şcoli, în rândul elevilor cu vârste intre 13 şi 18 ani.

Dat fiind că între obiectivele Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului se află și promovarea unei culturi a drepturilor omului, a toleranţei şi a respectului pentru dreptul internaţional umanitar, Protocolul de colaborare între MECTS, SNCRR şi CICR are drept scop cooperarea dintre cele trei instituţii în vederea implementării,  pe parcursul anilor şcolari 2010-2011 şi 2011-2012, a programului educaţional intitulat “Explorarea Dreptului Umanitar”.

 

Specialist in evaluare INSAM


In perioada aprilie – mai 2011, am participat la cursul „Formare specialisti in evaluare INSAM”.

Proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu. In acest sens proiectul are in vedere urmatorul grup tinta: directori ai unitatilor de invatamant – directori adjuncti; personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea.subordonarea acestuia; personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar; elevi (invatamant preuniversitar)

Proiectul propus urmăreşte să abordeze toate aceste aspecte problematice prin oferirea unui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participantilor la procesul de educatie (elev, cadru didactic) si stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilor pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere. Prezentul proiect vine sa sustina aceste deziderate prin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar,  prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational.

Viziteaza site-ul proiectului: https://insam.softwin.ro/