Arhivele lunare: iunie 2013

CNEE gestioneaza deplorabil un proiect cu finantare europeana


Cand spun CNEE, ma refer la Centrul National de Evaluare si Examinare, din cadrul MEN.

Cand spun „un proiect cu finantare europeana” ma refer la:

 Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/5
Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

http://www.rocnee.eu/index8.htm

Cand spun „gestioneaza deplorabil” ma refer la:

– lipsa comunicarii intre organizatori si beneficiari;
– remunerarea arbitrara a formatorilor, fara vreo motivare argumentata, desi sesizarile au fost numeroase;
– neachitarea deconturilor pentru transport, fara vreo explicatie;
– lipsa atestarii, prin certificate oficiale, a cursurilor realizate in cadrul proiectului;

 

Sper ca acest semnal de alarma sa fie mai eficient decat mesajele transmise pe adresele de email ale CNEE. Mesaje ramase fara raspuns. Mesaje in care solicitam explicatii pentru gravele probleme de mai sus. 

Continuă lectura