Arhive zilnice: februarie 6, 2014

Transfer real vs. transfer legal (studiu de caz)


Transferul real este prezentat în articolul Am fost diriginte. Un mic trafic de influenta a invins legea. 

Scenariul legal reprezintă un model, prezentând condițiile în care, plecând de la aceleași premise (un elev care solicită transferul de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională), să poată fi obținut un transfer ireproșabil din punct de vedere legal.

Aceeași speță ar fi putut fi soluționată legal dacă s-ar fi respectat următorii pași:

1. Directorul ar fi înregistrat cererea de transfer și nu ar fi promis în nume personal transferul, ci ar fi comunicat persoanelor interesate că există o procedură care trebuie respectată (art. 141 lit. d din ROFUIP – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4925/08.09.2005, sursa aici, modificarea prin Ordinul nr. 4106/11.06.2010, modificarea prin Ordinul nr. 6152/2012, modificarea prin Ordinul nr. 4607/2012). Atunci când promite transferul cu orice preț, ignoră condițiile obiective care ar putea bloca transferul: lipsa acordului consiliului de administrație, nepromovarea examenelor de diferență, iar până la abuz nu mai este decât un pas.

2. Dacă în clasa vizată numărul de elevi este maxim permis (30 în cazul învățământului liceal), directorul concepe o adresă către inspectoratul școlar, solicitând aprobarea pentru depășirea efectivului maxim, însă trebuie sa menționeze și situația excepțională care justifică transferul (se presupune că există una, art. 63 alin 3 din Legea Educației Naționale). 

3. Directorul așteaptă aprobarea ISJ. Fără aprobarea ISJ, depășirea efectivului maxim este ilegală.

4. După ce obține aprobarea ISJ pentru depășirea numărului maxim de elevi pe clasă, directorul convoacă consiliul de administrație și solicită aprobarea transferului elevului. Consiliul de administrație poate decide acceptarea transferului, dar exclusiv după promovarea examenelor de diferență de către elev. Consiliul de administrație poate decide și respingerea transferului (art. 135 din ROFUIP). Este ideal ca refuzul consiliului de administrație să fie formulat înaintea confruntării elevului cu examenele de diferență. 

4. În cazul în care consiliul de administrație este de acord cu transferul, directorul emite decizii interne prin care constituie comisii de susținere a examenelor de diferență și stabilește datele la care elevul va susținute aceste examene (art. 76, alin. 4 din ROFUIP). În toată această perioadă, elevul va continua să fie înscris la unitatea școlară de la care dorește să se transfere. Elevul va susține examenele de diferență la datele stabilite. În cazul în care elevul nu promovează aceste examene, nu se acordă reexaminare. (Art.74. alin. 1 din ROFUIP)

5. În urma promovării examenelor de diferență (susținute, de regula, în timpul vacanțelor școlare, art. 73 alin. 3 din ROFUIP), elevul poate fi transferat.

6. În termen de 5 zile de la aprobarea transferului (după susținerea examenelor de diferență), unitatea primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului de la unitatea de la care se transferă. Aceasta are la dispoziție 10 zile pentru a comunica situația școlară a celui transferat. Elevul nu va fi înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat (art. 149 din ROFUIP).

Distanța dintre cele două situații este evidențiată mai jos

Continuă lectura