Arhive zilnice: martie 24, 2014

Olimpiada inechitatii socio-umane


 Anual, Ministerul Educației Naționale organizează Olimpiada de științe socio-umane.

În cadrul filierei teoretice, sfera științelor socio-umane cuprinde:

Logica, argumentare și comunicare – se studiază doar în clasa a IX-a, 1h/s la clase cu profil real, 2h/s la clasele de profil umanist, specializarea filologie, 3h/s la clasele de profil umanist, specializarea științe sociale

Psihologie – se studiază doar în clasa a X-a, 1h/s la clase cu profil real, 2h/s la clasele de profil umanist, specializarea filologie, 3h/s la clasele de profil umanist, specializarea științe sociale

Sociologie – se studiază doar în clasa a XI-a, 1h/s  clasele de profil umanist, specializarea filologie, 2h/s la clasele de profil umanist, specializarea științe sociale

Economie – se studiază doar în clasa a XI-a, 1h/s la clase cu profil real, profil umanist, specializarea filologie, 3h/s la clasele de profil umanist, specializarea științe sociale

Filosofie – se studiază doar în clasa a XII-a, 1h/s la clase cu profil real, 2h/s la clasele de profil umanist, specializarea filologie, 3h/s la clasele de profil umanist, specializarea științe sociale

Științe sociale – se studiază doar în clasa a XII-a, 1h/s la clase cu profil umanist, specializarea științe sociale

Citez din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE (sursa: aici)

„Olimpiada de ştiinţe socio-umane reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul ştiinţelor socio-umane. Disciplinele de concurs sunt: educaţie civică (ciclul primar), cultură civică (ciclul gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal).

La olimpiada de ştiinţe socio-umane (ciclul liceal), la toate etapele, elevii participă individual, indiferent de anul de studiu în care se află şi de forma de învăţământ pe care o urmează (zi, seral, frecvenţă redusă).”

Timp de doi ani, la începutul carierei mele profesorale, am stimulat elevii să participe la acestă olimpiadă. În doi ani consecutivi, participând cu doi elevi din doua licee diferite, am avut bucuria ca aceștia să obțină premiul al doilea la etapa județeană, fără a beneficia însă de pregătire suplimentară celei de la orele de curs. Vălul ignoranței mă determina să cred că oportunitățile sunt egale, iar eventualele inegalități se vor justifica doar spre beneficiul celor mai puțin avantajați.

Ulterior, am conștientizat propria naivitate și caracterul profund viciat al acestui concurs de excelență. 

Olimpiada de științe socio-umane este olimpiada inechității socio-umane

Argumentele care mi-au determinat această concluzie:

Continuă lectura