Lecții de Logică pentru Bacalaureat 2023

Lecțiile teleșcoală la Logică, argumentare și comunicare Manualele digitale pentru disciplinele socio-umane Subiecte model pentru disciplinele socio-umane – Bacalaureat 2023 Lecții digitale pentru toate subiectele Nou! Diagrame Euler (Subiectul I.B) (Mirror)Nou! Verificarea valididății silogismului prin metoda diagramelor Venn. (Subiectul III.A.2) (Mirror)Nou! Raționamente – teorie și exerciții(Mirror) Nou! Raționamente inductive vs deductive și inductive incomplete vs … Citește în continuare Lecții de Logică pentru Bacalaureat 2023