Lecții și chestionare de Logică, argumentare și comunicare – Quizizz și Google Forms


Termenii

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5fdc5a84775407001b6fe9ea
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=40649044

Definiția

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5f7f6cb4deb36d001b0d4453
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=19787348

Clasificarea

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5f8329ee4663af001b940cf3
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=58977876

Evaluare: Termeni, Definiție, Clasificare

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5f8f285a8dec88001e6b837a
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=07073364

Propozițiile categorice – definire, structura, tipuri

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5f986bf4be77e5001b29d1f7
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=16248404

Fixare: Termeni, Definiție, Clasificare, Propoziții categorice

Link pentru elevi: https://forms.gle/wAozvcui1YgzhyrU8 (sunt colectate adrese de email exclusiv în scopul evaluării și transmiterii punctajului; evaluarea și transmiterea punctajului se realizează automat)

Pătratul lui Boethius

Link pentru elevi: https://forms.gle/odCkgGqRvuaffKu39 (sunt colectate adrese de email exclusiv în scopul evaluării și transmiterii punctajului; evaluarea și transmiterea punctajului se realizează automat)

Raporturi logice între propozițiile categorice

Link pentru elevi: https://forms.gle/FKrtW89vVkGKbTtV9 (sunt colectate adrese de email exclusiv în scopul evaluării și transmiterii punctajului; evaluarea și transmiterea punctajului se realizează automat)

Propozițiile compuse

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5fb6ed3cae831f001c8a1c9f
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=10481236

Propoziții compuse – Fixare

Link pentru elevi: https://forms.gle/4EbCRnYAqxZZjpAF7 (sunt colectate adrese de email exclusiv în scopul evaluării și transmiterii punctajului; evaluarea și transmiterea punctajului se realizează automat)

Valorile de adevăr ale propozițiilor compuse

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5fccf251095bb5001bdcd0c2
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=18882132

Tipuri de formule cu propoziții compuse

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5fd67c3bbb119b001b56fc23
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=17899092

Raționamente (definire, clasificare)

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/5ffb48c92e1b51001b97ad73
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=43982260

Raționamente deductive imediate

Link pentru profesori: https://quizizz.com/admin/quiz/6004bc22bcea60001ca719bb
Link pentru elevi: https://quizizz.com/join?gc=39718644

Anul 2020, Partidul renaște


„Principiul meritocratic. Meritocrația înseamnă accesul la poziții sociale și de prestigiu pe baza meritelor personale. Inteligența, competența, calitățile morale și efortul depus pentru scopurile comune sînt cele în virtutea cărora membrii mișcării noastre vor căpăta responsabilități în organizație și funcții și demnități în stat.”
– Statutul oficial al Partidului AUR – 2020

„Principiul spiritului de sacrificiu. Capacitatea de dăruire a unei persoane dă măsura dragostei sale. Cu cît jertfești mai mult pentru altul, pentru un crez, pentru binele comun, cu atît dovedești o iubire mai mare. Fără sacrificii nu se construiește nimic durabil. Iar fără dragoste, nu există spirit de sacrificiu.”
– Statutul oficial al Partidului AUR – 2020

Omul este măsura tuturor dragostelor, ar spune Protagoras.

La mansarda fiecărei primării se va înființa un birou în care se vor strânge dovezi privind intensitatea, durata, frecvența și diversitatea iubirii cetățenilor. Evaluarea iubirii cetățenilor se va realiza de cei mai iubitori dintre ei, aleși pe merit. Alegerea lor se va realiza de către Directorul Biroului Iubirii, de la mansardă.

La subsolul fiecărei primării se vor strânge dovezile privitoare la spiritul de sacrificiu. Dovezile vor fi adunate în dosare sau bibliorafturi tip. Evaluarea spiritului de sacrificiu al cetățenilor se va realiza de cei mai…, ați înțeles, aleși pe merit. Alegerea lor se va realiza de către directorul Biroului Sacrificiului, de la subsol.

Ministrul Iubirii va organiza concursul pentru ocuparea funcției de director al biroului de la mansardă.

Ministrul Sacrificiului va organiza concursul pentru ocuparea funcției de director al biroului de la subsol.

Pentru că cei mai merituoși români, în iubire și spirit de sacrificiu, vor evalua dovezile depuse de cetățeni, ministrul și șefii birourilor vor primi o dispensă de la principiul meritocrației, putând fi aleși dintre canalii.

Pentru că cei mai merituoși români, în iubire și spirit de sacrificiu, vor linge dosarele depuse de cetățeni, ei vor deveni singurii care vor putea certifica iubirea și spiritul de sacrificiu al semenilor.

Va fi de la sine înțeles faptul că niciun alt cetățean nu îi va putea depăși, în iubire și spirit de sacrificiu, dacă nu va dori să devină automat, în baza principiilor meritocrației și ale sacrificiului, subordonații canaliilor.

Ministerul Iubirii va avea ca deviză IUBIREA ESTE URĂ.

Ministerul Sacrificiului va avea ca deviză SACRIFICIUL ESTE PROFIT.