Am fost diriginte. Un mic trafic de influenta a invins legea.


Sunt profesor diriginte. Mai curând, am fost! Un mic trafic de influență a învins legea.

Legea Educației Naționale prevede:

Art. 63. — (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: 

e) învățământul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

3) În situații excepționale formațiunile de preșcolari din grupa mare sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ținând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învățământul preuniversitar la nivelul județului, respectiv al municipiului București.”

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar prevede:

„Art. 135. – Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se face transferul.”

Art.141. (1) Elevii din învățământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, astfel:

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferență  în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unității de învățământ la care se solicită transferul;”

În municipiul Călărași, s-a dezvoltat de ceva timp o adevărată piață a transferurilor. Nu se înființează clase noi de învățământ liceal pentru profilul uman. În schimb, pe sub mână, pe lângă lege, cu ignorarea celor mai elementare norme pedagogice privitoare la numărul optim de elevi într-o formațiune de studiu, clasele de uman se suprapopulează cu mult peste limita acceptabilității si legalității. Probabil ca totul are un preț, dacă s-a ajuns la clase cu efective de 35-36 de elevi (a se vedea situațiile de la Colegiul National „Barbu Știrbei” și de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”).  Imagine cu elevii clasei a XI-a F din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” (sursa: Facebook).

Eu însumi am propus, în Liceul Danubius, în semestrul al II-lea al anului școlar trecut, solicitarea autorizării ARACIP pentru o clasa la profilul uman, specializarea Științe sociale. Deși propunerea a fost asumata prin vot de consiliul profesoral, directorul instituției, cu știința inspectorului școlar general, s-a opus acestei propuneri și a a refuzat demararea procedurilor pentru autorizarea acestei clase. 


Același director a aprobat, în lipsa acordului consiliului de administrație, transferul a doi elevi la o clasa de profil uman, cu depășirea efectivului legal de 30 de elevi, fără să existe vreo situație excepțională, alta decât „influența”. Aceasta a fost și explicația pe care a oferit-o inclusiv în fața consiliului profesoral. Inconsecvența celor doua atitudini:  „nu vrem clase de uman” și „acceptam suplimentarea efectivelor la clasele de uman, peste limita legală”, nu poate avea alta explicație decât protejarea unei piețe paralele cu interesele elevilor și ale sistemului public de învățământ.

Discuția nu vizează un caz particular, ci tema capacității instituționale a Inspectoratului Școlar Județean Călărași, de a reorganiza rețeaua școlară în conformitate cu cerințele sociale. Este de neînțeles lipsa de flexibilitate a ISJ Călărași în politica adaptării planului de școlarizare la cerințele beneficiarilor. De asemenea, cinic, este de înțeles stimularea unei piețe a „influentelor”. Copiii care nu au o relație undeva în inspectorat sau în CCD, nici nu speră să se poată transfera la clasele de profil uman. Cei mai norocoși se bucură că pot să împartă clasa cu încă 33-36 de elevi, calitatea actului educational fiind mai putin importanta decât șansa succesului la Bacalaureat.

Încălcarea cadrului legal in cazul propriei mele clase, m-a determinat sa ma poziționez critic în fata demersurilor conducerii Liceului „Danubius”. Voi prezenta în subsol toate demersurile realizate pentru a reinstaura starea de legalitate, având permanent în gând interesul elevilor de a beneficia de un proces educational de calitate. Raportat la numărul ideal de elevi într o formațiune de studiu, numărul de 30 este oricum mult prea mare, însă este legal, depășirea acestuia reprezentând un atentat la calitatea serviciului educational și la drepturile beneficiarilor direcți ai sistemului public de educație. 

18 septembrie 2013 – petiție adresata ISJ Călărași (vizualizează)

18 septembrie 2013 – petiție adresata conducerii liceului „Danubius” (vizualizeaza)

În urma ședinței Consiliului de administrație din 23 septembrie 2013, cererile de transfer nu au fost aprobate, hotărârea consiliului fiind cenzurata de conducerea liceului, care a hotărât să păstreze cei doi elevi în colectiv.

UPDATE 1

2 octombrie 2013 – petitie inregistrata in portalul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

UPDATE 2

4 octombrie 2013 – consiliul de administrație al ISJ aprobă depășirea efectivului maxim de elevi pe clasă

29 noiembrie 2013 – comunic directorului liceului că cei doi elevi nu au susținut examenele de diferența la disciplina Sociologie (clasa a XI-a), directorul fiind responsabil cu înființarea comisiei de examen și cu stabilirea datei examenului de diferență (art. 76, alin. 4 din ROFUIP, „Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori examinatori.”) Răspunsul a fost că se va ocupa de problema aceasta și îmi va transmite la timpul cuvenit rezolvarea situației.

8 ianuarie 2013 – comunic directorului liceului că cei doi elevi încă nu au susținut examenele de diferență și că-mi voi asuma susținerea acestor examene, deși nu a existat o decizie internă în acest sens;

24 ianuarie 2014 – Susțin cu cei doi elevi examenul de diferență la disciplina Sociologie, deși nu a existat o decizie internă de constituire a unei comisii de examen și nu fusese decisă o dată pentru acest examen;

Elevii au fost înscriși în catalog de la începutul semestrului, chiar dacă nu susținuseră toate examenele de diferență, încălcându-se  art. 141, lit. d din ROFUIP, care precizează că elevii se pot transfera „de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;” 

 

Concluzii

Un caz adus la cunoștința Inspectoratului Școlar al Județului Călărași și Ministerului Educației Naționale (de la MEN nu am primit niciodată vreun răspuns) se finalizează prin încălcarea repetată a legii. 

transfer realizat cu depășirea numărului maxim de elevi pe clasă (intre 16 septembrie și 4 octombrie, elevii erau deja acceptați în noul colectiv, fără a exista aprobarea ISJ Călărași pentru depășirea numărului maxim de elevi în clasă);

transfer realizat fără acordul explicit al consiliului de administrație (elevii au fost acceptați în colectivul nou numai la insistențele directorului liceului, fără o decizie a consiliului de administrație);

transfer decis înaintea promovării examenelor de diferență (deși directorul a știut că elevii nu au susținut toate examenele de diferență, nu a acționat în niciun fel; hotărârea mea, de a susține examenul, în lipsa deciziei de numire și fără a fi fost stabilit un termen, am luat-o exclusiv pentru a respecta interesul elevilor, care nu ar trebui să sufere din cauza unor decidenți care nu respectă legislația);

Protestul meu s-a finalizat cu pierderea clasei și menținerea stării de ilegalitate. Instituțiile la care am apelat pentru a corecta această situație, ISJ Călărași și Ministerul Educației Naționale, au avut alte priorități decât respectarea cadrului legal.

În final, prin inițiativa de susținere a examenelor de diferență, în lipsa deciziei interne a directorului, aproape de sfârșitul semestrului, m-am poziționat singur în poziția de a încălca legea, fiind motivat doar de interesul elevilor, care au stat timp de un semestru într-un colectiv nou, fără niciun drept legal, transferul nefiind posibil înaintea promovării tuturor examenelor de diferență.

Nu avem instituții, nu avem legi, avem doar interese și oameni pentru care statul de drept este un concept lipsit de sens. 

Platforma http://www.educatiepentruviitor.edu.ro/ promovată de ministrul educației ca un instrument util împotriva corupției din sistem, arată că petiția mea este încă în procesare, deși a fost înregistrată în data de 2 octombrie 2013, iar astăzi este 6 februarie 2014.

 

 

{fcomment}

2 comentarii

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.