Evoluții infracționale cu speciali – baza admiterii de „succes” în clasele bune de liceu


Norme legale care reglementeză admiterea și redistribuirea specialilor și excepționalilor

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022

Art. 139
(1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul profesional, liceal, postliceal, precum şi în învăţământul dual, elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/ preşcolari/ elevi la grupă/formaţiunea de studiu.

”(3) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, conform legislaţiei în vigoare.”

Art. 141
(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar, în vacanţele şcolare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;

Art. 144 alin (4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f) în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Art.54. (1) În perioada 26 – 28 iulie 2011, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în
baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.
(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023

Art 2 alin (13) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
(14) Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (13), se referă la
media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi şi pentru candidaţii cu CES.

Beneficiarii rețelei infracționale

Rețeaua politicienilor din inspectoratele școlare, care obțin diverse beneficii (vezi De ce sunt scumpe transferurile ilegale).

Aparenții beneficiari ai rețelelor infracționale

Părintele, în general acel părinte cu influență politică sau cu resurse, care tratează școala ca pe un moft, iar pe oamenii ei drept propriile marionete.

Elevul care, urmând modelul patern, preferă să nu învețe, este indisciplinat sau rebel, disprețuiește profesorii și școala.

Loserii

Elevii bineintenționați, truditori, întrebători naturali, care merg la școală cu respect pentru propria formare și care sunt nevoiți să își vadă aspirațiile ruinate din cauza „vedetei”, „specialului”, care deși este codaș, stă în frunte, privilegiat.

Cum se încalcă legea?

Cazul 1. Părintele găsește un doctor binevoitor sau corupt care să ateste că elevul sănătos este bolnav, că suferă de boli (precum scolioza, neîntâmplător și cinic, una dintre cele mai diagnosticate la copiii persoanelor cu o coloană vertebrală strâmbă) care sunt incompatibile cu naveta, cu transportatul manualelor, cu internatul etc., astfel încât elevul devină un caz special, care necesită o rezolvare specială.

Cazul 2. Părintele își schimbă domiciliul, astfel încât elevul să devină un caz special, care să necesite o rezolvare excepțională.

Cazul 3. Știind media mică de admitere, părintele completează ab initio pe fișa de opțiuni doar codurile unor specialități oferite de licee aflate la mari distanțe de localitatea de domiciliu, astfel încât elevul să aibă vocația unui caz special, care să necesite un tratament privilegiat.

Cazuri speciale devenite infracționale

Toate aceste „cazuri speciale” devin „infracționale” odată cu încălcarea regulii privitoare la ultima media de admitere.

Dacă la clasa X a liceului Y ultima medie de admitere, în urma repartizării computerizate, este 6.50, orice elev cu media mai mică de 6,50, transformat, justificat sau nu, în caz special, care este redistribuit de către inspectoratul școlar, este un aparent beneficiar al unei infracțiuni (am explicat de ce câștigul este aparent în De ce sunt scumpe transferurile ilegale).

Fără contribuția politicienilor din inspectoratele școlare, care să ignore regula referitoare la ultima medie de admitere, clasele bune nu s-ar popula peste noapte cu elevi aflați departe sub nivelul clasei, care afectează omogenitatea valorică și care, beneficiind de avantajele transferurilor ilegale, vulnerabilizează și educația celorlalți elevi (vezi De ce sunt scumpe transferurile ilegale).

Secretizarea mediilor de admitere nu doar pentru public, dar chiar și pentru profesorii de liceu, devine un „inel al lui Gyges” sau o pelerină a invizibilității, o garanție că încălcarea legii este ascunsă și nimeni nu o va putea dovedi. Urmele ei se vor vedea doar în lipsa de omogenitate valorică a claselor, în refuzul unor elevi de a performa rolurile școlare, știind că au un spate asigurat.

Soluția pe care o propun eu reprezintă un registrul public al situației locurilor din clase și al mediilor (de admitere și anuale), publicat centralizat de ministerul educației, astfel încât procedurile de transfer să nu mai fie secrete, la dispoziția unor privilegiați, sau doar oportunități de activități infracționale, ci să devină un bun public, accesibil tuturor.

Din acest registru toți părinții ar putea afla care este numărul de elevi pe clase și care este media minimă la fiecare clasă, astfel încât transferurile să fie eligibile doar celor care se încadrează în regula ultimei medii, iar dacă există mai multe cereri de trasfer pe același loc, acestea să fie rezolvate în ordinea mediei. Având în vedere că aplicația SIIIR deja deține toate aceste date, extragerea lor, publicarea și actualizarea permanentă a acestui registru ar fi ușor de operaționalizat.

În felul acesta, balaurului nemâncat și politizat al inspectoratului i s-ar mai tăia un cap. Chiar cel cu care face stricăciuni prin clase.

1 comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.